De componenten van Greenwave 4.0

Greenwave verticale tuin:

“een volwaardig buitenspouwblad met geventileerde spouw”

Het gepatenteerde Greenwave 4.0 verticale tuin-systeem is na intensief multidisciplinair onderzoek ontwikkeld. Het heeft een zodanige constructie dat het als volwaardige gevelbekleding van nieuwbouw en bestaande bouw kan fungeren. Uit onderzoek aan de TU Delft is gebleken dat het bouwfysisch als “volwaardig buitenspouwblad met geventileerde spouw“ mag worden beschouwd

Het gevelsysteem bestaat uit zeer duurzame Greenwave modules, vervaardigd van versterkt, door- en door gekleurd en recyclebaar HDPP kunststof. Deze modules, in twee standaard kleuren verkrijgbaar, zijn gevuld met teelaarde en worden beplant met iedere denkbare combinatie van plantensoorten. Het Greenwave systeem is niet alleen buiten, maar ook binnen toe te passen.

Systematiek en bouwfysische eigenschappen van het verticale tuin-systeem

De verticale tuin wordt opgebouwd uit modules, geplaatst op een speciaal ontwikkeld ophangsysteem. Greenwave is bouwfysisch geoptimaliseerd en hangt vrij van de muur waardoor een optimale doorstroming van lucht ontstaat achter het verticale tuin systeem. Hierdoor ontstaan geen vochtbruggen naar de achterliggende gevel. De modules zijn elk 60 centimeter breed en 51 centimeter hoog. De breedte van de elementen komt voort uit de standaardmaat van 30 centimeter, gebruikt in de bouw.

Ook voor de hoogtemaat is bewust gekozen, vanwege een optimale verhouding tussen grondinhoud en vochtverdeling binnen de module. Een belangrijk optimum: wanneer de bak hoger zou zijn, zou de toplaag van de grond uitgedroogd raken, terwijl de onderste grondlaag verzadigd is. De optimale drukhoogte van vocht ligt op 0,50 meter. Zo blijft alle grond vochtig wanneer van bovenaf water in de bak wordt toegediend.

Systeem zonder noemenswaardig onderhoud

Om de Greenwave verticale tuin in nieuwbouwprojecten of op bestaande gevels aan te brengen is weinig voorbereiding nodig. De modules kunnen gevuld en beplant geleverd worden. De planten groeien en bloeien royaal, zonder noemenswaardig onderhoud. Twee keer per jaar voert Greenwave zelf een onderhoudscontrole op het verticale tuin-systeem uit.

De watervoorziening is perfect afgestemd op de behoefte aan verdamping van de gekozen vegetatie. Irrigatie gebeurt met een geïntegreerd bevloeiingssysteem. Vanwege de geringe waterbehoefte zijn er geen onderhoudsgevoelige recirculatiepompen, opslagtanks en filters nodig. In Greenwave 4.0 wordt namelijk elke druppel benut, lekverliezen zijn niet aan de orde. Ook het milieuonvriendelijke spoelen van opslagtanks komt bij Greenwave niet voor. 

Door de riante hoeveelheid teelaarde en de geïntegreerde watervoorziening vormt de Greenwave 4.0 verticale tuin in de zomer een permanente, prettig verkoelende verdampingsbron.

Tot in detail uitontwikkeld

  1. Optimale lichtopvang.
  2. Draagprofiel vangt krimp en uitzetting van de groenmodule geheel op.
  3. Getest voor -20°C tot +65°C.
  4. Efficiënte wateropvang. 100% waterefficiënt systeem door geheel lekvrije constructie.
  5. Goede ventilatie van de gevel: Greenwave werkt als een geventileerde spouw.
  6. Inhoud van de module biedt ruimte voor jaren groei.
  7. Twee geïntegreerde drainage voorzieningen.
  8. Antiverdichtingsvoorziening en filter tegen uitspoeling en verstopping.